Projecten

Nieuw over oud riet

Weer eens een heel andere toepassing: overdekken. Op deze woonboerderij in Morra kon een laag oud riet behouden blijven waardoor het nieuwe riet direct over de oude laagwer gedekt. Deze toepassing is enkel mogelijk wanneer er sprake is van een dunne oude laag. 

Nieuws